Modułowy magazyn energii elektrycznej

 

Przykładowe parametry magazynu energii:

• Moc P=750kW, 750kVA
• Pojemność E=1500kWh
• Budowa: 2 kontenery ISO 40ft
• Baterie: 4×198 ogniw
• Inwerter: 375kW
• Napięcie w punkcie
przyłączenia do sieci: 0,4 kV, 3-
fazowe
• Częstotliwość nominalna:
50 Hz
• Żywotność akumulatorów:
3000 cykli
ładowania/rozładowania przy
mocy nominalnej (0,5 C) w 18
miesiącach
• System HVAC

• skalowanie w ramach kontenera:
Moc: 10kW do 10 000kW
Energia: 0 do 1000 kWh
Ograniczenie:
– niezmienna ilość miejsca wewnątrz kontenera
• skalowanie systemu:
Skalowanie systemu przez dodawanie kolejnych modułów (kontenerów)
Ograniczenia:
– ilość miejsca od Zamawiającego
– zdolność sieci elektroenergetycznej do przyjęcia mocy
Dodatkowe komponenty:
• rozszerzony moduł pre-chargé
• mechanizmu aktywnego balansowania
• gaszenie gazem pomieszczenia inwertera
• system zarządzania bezpieczeństwem obiektu energetycznego